Δίπλωμα Ταχύπλοου Σκάφους

Η απόκτηση διπλώματος προϋποθέτει εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει μαθήματα, πρακτικά και θεωρητικά διάρκειας 4 – 5 ωρών ανάλογα με τις δυνατότητες του εκπαιδευόμενου(Υποχρεωτικό είναι μόνο το πρώτο μάθημα).

Η πρακτική εκπαίδευση συνίσταται από 4 έως και 6 μαθήματα, διάρκειας 60 λεπτών, όμως ο εκπαιδευόμενος μπορεί να κάνει επιπλέον μαθήματα προκειμένου να εξασκηθεί περισσότερο για να διασφαλίσει την απόκτηση του διπλώματος.

Μαθήματα

Στο εναρκτήριο μάθημα ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε πρώτη επαφή με τα κύρια μέρη του σκάφους, τα είδη των σκαφών, το μηχανοστάσιο, εκπαιδεύεται στο λύσιμο – δέσιμο ναυτικών κόμπων καθώς εξοικειώνεται επίσης με την προετοιμασία του απόπλου αλλά και με την επιλογή κατάλληλης ενδυμασίας για το μάθημα. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος γνωρίζει τον χειρισμό του σκάφους, την αγκυροβολία, την πρυμοδέτηση  η οποία είναι μια από τις τρεις επιλογές που υπάρχουν για να δέσετε το σκάφος σας ( οι άλλες 2 είναι η  πλαγιοδέτηση και η πλωροδέτηση), τους κανόνες αποφυγής πιθανής  σύγκρουσης, τη διάσωση του ίδιου του ανθρώπου στη θάλασσα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σημαντικό επίσης όσον αφορά την εκπαίδευση είναι η μελέτη των γεωγραφικών συντεταγμένων, η εύρεση πορείας και η μελέτη των ναυτικών χαρτών, ο χειρισμός της πυξίδας αλλά και η αναγνώριση ηχητικών και φωτεινών σημάνσεων.

Στο τελευταίο μάθημα, εξετάζεται η διδακτέα ύλη εν πλω και έπειτα ακολουθεί γραπτή εξέταση. Έχοντας επιτύχει τα ανωτέρω, έχουμε αποκτήσει τις κατάλληλες δυνατότητες και εφόδια ώστε να περιηγηθούμε με ασφάλεια στη θάλασσα.